Personuppgifter

by Göran Lind

Om Praktikertjänst

Från Karesuando i norr, till Ystad i söder, och med verksamheter i fler än 200 kommuner är vi hela Sveriges välfärd. En av fem vårdpatienter går till någon av våra mottagningar – och en av tre tandvårdspatienter väljer oss.

Vår affärsidé är att skapa förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst.

Vår unika affärsmodell har funnits i snart 60 år, och innebär att företagets 1900 aktieägare själva arbetar i verksamheterna som läkare, tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, fysioterapeuter, dietister, psykologer, psykoanalytiker/terapeuter, sjuksköterskor, barnmorskor och logopeder. Det gör oss till Sveriges största företag inom privat tandvård och hälso- och sjukvård.

Koncernen omsätter cirka 10 miljarder kronor och har drygt 9 000 medarbetare. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag, flera inom specialistvård.

Fem miljoner människor kommer årligen i kontakt med någon av oss inom Praktikertjänst. Årligen rankar patienterna oss högt i nöjdhetsmätningar. Skulle du inte vara nöjd med din vård vill vi veta det. Vänd dig i första hand till mottagningen du besökt. Här kan du läsa mer om hur du lämnar synpunkter på vården.

Personuppgifter

Vi värnar om individens integritet och strävar efter att personuppgifter alltid hanteras på bästa sätt och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. På Praktikertjänst har vi lång erfarenhet av ansvarfull hantering av personuppgifter och känslig information i enlighet med de krav som patientdatalagen (PDL) och andra lagar ställer på oss. Här beskriver vi närmare hur vi arbetar med personuppgifter.

 

Tillgänglighetsredogörelse

Praktikertjänst AB 556077-2419, Nedan Tandvårdsteamet i Höganäs, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är enligt oss förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver information från oss i något annat format kan du meddela oss. Svarstiden är normalt några arbetsdagar

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring oss på 042-343750 Du kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling vänligen uppge din e-postadress. Jag accepterar att informationen jag lämnar kommer att sparas av Tandvårdsteamet i Höganäs. Du kan enkelt avregistrera dig genom att kontakta oss.


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga
Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]

Vissa länkar har inte alternativ text [WCAG 2.4.4, WCAG 4.1.2]

På några ställen finns element med samma ID [WCAG 4.1.1]

Problem vid användning med nedsatt färgseende
Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.3.3 (A)]

Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom röd färg. [WCAG 1.4.1 (A)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 januari 2021.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen och vi har testat hemsidan på https://web.dev/measure/ som är en tjänst som tillhandahålles av Google för testning av hemsidors tillgänglighet.

Vi arbetar också med en ny webplats som ska vara mer tillgänglig och ha enklare struktur. Målsättningen är att introducera denna webplats 31 januari 2021.

Senaste bedömningen gjordes den 6 september 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 november 2020.